Termeni și condiții - Cabinet psihologic si clinica psihoterapie - RENIA, Bucuresti
Skip links

Cadrul și condițiile de utilizare

 www.clinicarenia.ro este site-ul oficial al Clinicii de Psihologie RENIA, denumită în continuare RENIA, dezvoltat cu scopul de a constitui o sursă generală de informare privind serviciile RENIA, informații referitoare la terapeuții RENIA precum și acces la o serie de testimoniale ale pacienților RENIA. Prin accesarea acestui site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, confirmi că ai citit, înțeles, acceptat și agreat următoarele termene și condiții.

 

Proprietatea site-ului și drepturile de proprietate intelectuală

 Întregul conținut al site-ului RENIA este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Acest site este deținut și întreținut de către RENIA. În lipsa altor precizări, toate drepturile de proprietate intelectuală (incluzând aici drepturile de autor și drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site aparțin RENIA.

RENIA își rezervă toate drepturile cu privire la cele de mai sus și își va exercita la nevoie aceste drepturi în limitele permise de lege. Nimic din conținutul acestui site nu constituie o licență sau dreptul de a utiliza vreo imagine, marca comercială, marca de servicii, logo-ul sa alte materiale prezentate pe site de către vreo persoană. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site de către vreo persoană fără acordul scris prealabil din partea RENIA.

Descărcarea sau copierea prin alte metode a materialului de pe site nu transferă către persoana în cauză drepturile asupra materialelor de pe site. Orice date transmise către acest site devin proprietatea RENIA, pot fi utilizate de către RENIA în orice scop dacă acesta se încadrează în limitele legii și pot fi dezvăluite de către RENIA la discreție, inclusiv către orice tip de autorități. Ești responsabil pentru respectarea tuturor legilor și actelor normative care se aplică în cazul tău.

 

Declarația RENIA privind datele cu caracter personal

 SC INOVARE PERSONALA SRL prin Clinica de Psihologie RENIA („RENIA”) își asumă angajamentul de a respecta datele tale cu caracter personal și de a se conforma prevederilor legale aplicabile privind protecția acestora.

 

Ce sunt datele cu caracter personal?

 Datele cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoană fizică cum sunt numele adresa, data nașterii, numărul de telefon, e-mailul, date de identitate etc. De regulă, primim aceste date de la tine atunci când completezi un formular, online sau pe hârtie, semnezi un contract, ne trimiți un mesaj, in e-mail sau vorbim la telefon.

Atunci când accesezi website-urile clinicarenia.ro, serverele noastre creează în mod automat înregistrări ale vizitei tale. Aceste înregistrări includ, de obicei, adrese IP, numărul de accesări, pagina de Internet de la care te-ai conectat și alte date. Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți documentul privind fișierele de tip cookie: www.clinicarenia.ro/cookies .

 

Cui aparțin datele pe care le procesăm?

RENIA procesează datele celor care accesează website-urile clinicarenia.ro sau locațiile sale, respectiv persoane fizice – pacienți sau potențial pacienți, reprezentanți ai furnizorilor sau partenerilor de afaceri.

 

În ce scop procesăm datele?

 RENIA procesează date cu caracter personal pentru furnizarea de produse și servicii psihologice (spre exemplu: pentru efectuarea unei programări la consultație), încheierea și executarea de contracte, pentru analize interne destinate îmbunătățirii și dezvoltării de produse și servicii, pentru identificarea și prevenirea fraudelor, marketing, prin transmitere de oferte generale sau personalizate ale RENIA sau partenerilor săi, statistică, cercetare de piață, îndeplinirea obligațiilor legale etc.

 

Condițiile în care RENIA procesează datele

 RENIA procesează date doar cu consimțământul tău, atunci când are o obligație legală sau poate justifica un interes legitim superior.

RENIA tratează securitatea datelor tale foarte serios, prin adoptarea și revizuirea periodică a măsurilor de securitate, tehnice și organizatorice, menite să protejeze datele împotriva accesului neautorizat, modificării, dezvăluirii sau distrugerii neautorizate. Accesul la date este permis doar persoanelor autorizate de RENIA care și-au însușit în prealabil obligațiile de confidențialitate.

RENIA prelucrează datele tale personale pe toată perioada necesară realizării scopurilor pentru care au fost colectate.

 

Care sunt drepturile tale?

  •  Ai dreptul de a fi informat cu privire la datele tale cu caracter personal pe care RENIA le deține
  • Ai dreptul de a solicita ștergerea sau actualizarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt de actualitate
  • Ai dreptul, pentru motive întemeiate și legitime, de a te opune anumitor prelucrări de date, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare sau RENIA nu îți poate oferi serviciile solicitate în lipsa respectivelor date
  • Ai dreptul de a solicita încetarea prelucrării datelor tale în scop de marketing direct sau pentru crearea de oferte personalizate

Pentru exercitarea oricăruia din aceste drepturi trebuie doar să trimiți o cerere la sediul RENIA din: Calea Văcărești,nr. 276, bloc 63, scara C, ap. 87, sector 4, Bucureşti sau prin E-mail: contact@clinicarenia.ro .

Totodată, ai dreptul de a te adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal care ți-au fost încălcate.

RENIA își rezervă dreptul de a modifica această declarație oricând. Versiunea publicată pe site este cea în vigoare.

 

Nici o responsabilitate

 În nicio împrejurare, RENIA nu răspunde pentru nici o pagubă (directă sau indirectă) adusă ție sau oricărei alte părți, referitoare la utilizarea acestui site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde – de către tine sau altă persoană.

Chiar dacă a luat toate măsurile ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, nici RENIA nu poate fi răspunzătoare de inexactitati care pot apărea pe acest site. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor disponibile pe acest site.

 

Aspecte juridice

 Orice plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea acestui site, a conținutului său sau a materialelor prezente vor fi guvernate de către legislația română în vigoare. Termenele și condițiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă. Ești de acord să recitești această secțiune a site-ului în mod regulat, iar accesul tău continuu sau utilizarea acestui site vor constitui dovada că ai fost de acord cu aceste schimbări.

RENIA se angajează să trateze detaliile personale obținute în concordanță cu legislația română în vigoare.

 

Legătura cu alte site-uri

 Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate de Clinica de Psihologie RENIA utile în ceea ce priveşte conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea RENIA.

În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri. Clinica de Psihologie RENIA nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere de pe site-ul său.

 

Limitări de ordin tehnic ale serviciilor

 Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.