Instituire tutelă - Clinica Renia București
Skip links

doctor with white robe stethoscope

Consultul psihiatric și evaluarea psihologică pentru insituire tutelă specială

(Evaluarea medicală şi psihologică a persoanei cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire cuprind obligatoriu referiri la natura şi gradul de severitate al afecţiunii psihice şi la evoluţia previzibilă a acesteia, la amploarea nevoilor sale şi la celelalte circumstanţe în care se găseşte, precum şi menţiuni privind necesitatea şi oportunitatea instituirii unei măsuri de ocrotire.)

Când sunt necesare consultul psihiatric și evaluarea psihologică pentru insituire tutelă specială?

Instituirea tutorelui special este un proces legal prin care se numește un tutore special pentru a reprezenta și a proteja interesele și drepturile unei persoane vulnerabile, minor sau adult, cu nevoi speciale. Această procedură poate fi necesară atunci când persoana în cauză nu este capabilă să-și reprezinte singură interesele sau când persoana este expusă unui risc de abuz sau de neglijare.

Tutorele special are responsabilitatea de a lua decizii în numele persoanei protejate și de a asigura că interesele și drepturile sale sunt respectate. De obicei, instituirea tutorelui special este făcută de un tribunal după ce s-a evaluat situația persoanei și s-a ajuns la concluzia că este necesară această măsură de protecție.

Instituirea tutorelui special poate fi necesară în cazul unor persoane cu dizabilități sau afecțiuni medicale severe, cum ar fi demența, boala Alzheimer sau alte afecțiuni care le limitează capacitatea de a-și administra propria viață. Scopul instituirii tutorelui special este de a proteja persoana vulnerabilă și de a-i asigura o calitate a vieții mai bună.

Ce specialiști fac evaluarea medicală și evaluarea psihologică?

Stabilirea unui tutore legal pentru o persoană minoră sau adultă necesită o evaluare medicală și psihologică a persoanei respective. Acest lucru este necesar pentru a determina dacă persoana este capabilă să ia decizii privind propria îngrijire și administrarea propriei sale proprietăți sau dacă are nevoie de asistență în acest sens.

Evaluarea medicală pentru stabilirea tutorelui poate fi realizată de către un medic psihiatru. Această evaluare poate include o serie de examinări.

Evaluarea psihologică pentru stabilirea tutorelui poate fi realizată de către un psiholog clinician și conține diverse teste pentru a evalua capacitatea persoanei de a lua decizii importante și de a-și administra propria viață.

Cum se fac programările?

Sunt necesare două programări diferite pentru consultul psihiatric și evaluarea psihologică. Acestea pot fi în zile și ore diferite.

Se pot solicita ambele programări sau doar una dintre ele. De exemplu dacă ați făcut evaluarea psihologică/consult psihiatric în alta parte vă rugăm să ne trimiteți raportul psihologic/psihiatric scanat pe email.

Care este prețul pentru un consult psihiatric și pentru evaluarea psihologică pentru insituire tutelă specială?

Prețul consultului psihiatric pentru adulți (în unitatea noastră nu se fac evaluări medicale pentru minori) este de 800 ron și poate dura o oră sau mai mult.

Prețul evaluării psihologice pentru minori sau adulți este de 600 ron și poate dura o oră sau mai mult.

Concluziile consultului psihiatric și a evaluării psihologice

Rezultatele evaluării medicale și psihologice sunt prezentate într-un raport scris, care este folosit de către instanță pentru a lua o decizie cu privire la instituirea tutorelui legal.

Evaluare medicală și  raportul (avizul)  psihologic pentru stabilire tutelă poate să aibă aceste 4 concluzii:

  • [ ] Nu este necesară nicio măsură de protecţie.
  • [ ] Asistenţă la încheierea actelor juridice
  • [ ] Consiliere judiciară
  • [ ] Tutelă specială

În funcție de rezultatele fișei raportului medical și psihologic insituire tutelă, un tribunal sau o instanța poate decide să instituie un tutore legal pentru persoana respectivă, care vă fi responsabil pentru luarea deciziilor în numele acesteia în cazul în care persoana este considerată incapabilă să ia propriile decizii.

Sursa foto: Freepik

Sună la 0748.662.662
Programează-te online
Vrei să te contactăm noi?
WhatsApp